Tədbirlər

Xəbərlər

Fəaliyyətlər

Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və nəzarəti üzrə ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2017-ci il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı
 
Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və nəzarəti üzrə ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2017-ci il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı
 
Vərəm və Agciyər Xəstəlikləri ilə Mübarizə üzrə Beynəlxalq Birliyin 47-ci illik Ümumdünya Konfransı, Liverpul (Birləşmiş Krallıq)
 
Vərəm və Agciyər Xəstəlikləri ilə Mübarizə üzrə Beynəlxalq Birliyin 47-ci illik Ümumdünya Konfransı, Liverpul (Birləşmiş Krallıq)
 
 

Partnyorlar