İxtisaslaşdırılmış Müalicə Müəssisəsi Vərəm üzrə təlim mərkəzinin 2013-cü il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı

22.02.2013

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası  ƏN-nin Penitensiar Sistemdə vərəmə nəzarətin gücləndirilməsi üzrə Təlim Mərkəzində təlimlər təsdiq olunmuş təlim planına əsasən həyata keçiriləcək. Cari ildə 13 təlim kursunun keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Keçiriləcək tədbirlər haqqında geniş məlumatla aşağıdakı cədvələ baxmaqla tanış ola bilərsiniz:
 

İxtisaslaşdırılmış Müalicə Müəssisəsi Vərəm üzrə təlim mərkəzinin 2013-cü il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı

 

Təlimin adı Keçiril-
diyi yer
Keçirildiyi vaxt Məqsəd auditoriyası Maliyyə-
ləşdirmə mənbəyi
1.  “Penitensiar müəssisələrdə sağlamlığın qorunması,   vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizənin təşkili, infeksiyaya nəzarət tədbirləri İMM Yanvar, 2013 
1 gün
ƏN-nin penitensiar sistemin əməkdaşları – Cəzaçəkmə Müəssisələrinin rəisləri və müavinləri ƏN TBİ
2. “Vərəm həbsxanalarda: müasir problemlər və cavab tədbirləri.Vərəm və koinfesiyalar (İİV və virus hepatitləri)” İMM Fevral, 2013
 
2 gün
TSH-nin həkimləri  
ƏN TBİ
3. “Mikobakterioloji müayinə aparılan laboratoriyada biotəhlükəsizlik tədbirləri”   İMM Mart, 2013
 
1 gün
Laboratoriya işçiləri QF
4. “Vərəm/İİV ko- infeksiyalı xəstələrin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası. İMM Aprel, 2013
 
2  gün
İMM və MM həkimləri ƏN TBİ
5. Penitensiar müəssisələrdə sağlamlığın qorunması,   vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizənin təşkili, infeksiyaya nəzarət tədbirləri İMM May, 2013
 
1 gün
PX dəstə  rəisləri ƏN TBİ
6. “Vərəm  hallarının Beynəlxalq Standartlara uyğun  idarə olunması:diaqnostikası, müalicəsi.Dərmanlara davamlı vərəm”   İMM İyun, 2013
 
3 gün
İMM-nin həkimləri QF
7. Penitensiar müəssisələrdə sağlamlığın qorunması,   vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizənin təşkili, infeksiyaya nəzarət tədbirləri İMM Iyul, 2013
 
1 gün
PX nəzarətçiləri ƏN TBİ
 
8. “İİV(+) xəstələrdə vərəmin aşkarlanması və izoniazidlə profilaktik müalicəsi” TBİ İyul, 2013 Tibb-sanitar hissələrində çalışan həkimlər ƏN TBİ
9. “Bəlğəm nümunələrinin düzgün toplanması qaydaları” İMM Avqust, 2013
 
1 gün
TSH-nin orta tibb işçiləri ƏN TBİ
10. “Vərəm/İİV koinfeksiyasının idarə olunmasının müasir üsulları” İMM Sentyabr, 2013
 
5 gün
İMM-nin həkimləri
(beynəlxalq treninq)
QF
11. Azərbaycanın penitensiar sistemində vərəmin aşkarlanması və profilaktikası İMM Oktyabr,2013
 
1gün
TSH-nin həkimləri ƏN TBİ
12. Azərbaycanın penitensiar sistemində vərəmin aşkarlanması və profilaktikası İMM Oktyabr,2013
 
1gün
TSH-nin həkimləri ƏN TBİ
13. “Vərəm həbsxanalarda: müasir problemlər və cavab tədbirləri.Vərəm və koinfesiyalar  İMM Oktyabr,2013
 
2 gün
İMM-nin həkimləri ƏN TBİ
14. “Referens laboratoriyalarda ÜST-ün tövsiyyə etdiyi Mycobacterium Tuberculosisin diaqnostikası üsullarının tətbiq edilməsi” İMM Noyabr, 2013

6 gün
Laboratoriya işçiləri
(beynəlxalq  təlim)
ƏN TBİ
15. “Ağciyərdən kənar vərəmin diaqnostikasının, klinikasının və müalicəsinin xüsusiyyətləri” İMM Dekabr, 2013
 
2 gün
İMM-nin həkimləri ƏN TBİ
16. “Polimeraza zəncirvari reaksiyalar: HAİN, GeneXpert. Molekulyar biologiya  haqqında məlumat” İMM Noyabr, 2013
 
1 gün
Periferik laboratoriya işçiləri ƏN TBİ
17. Penitensiar müəssisələrdə sağlamlığın qorunması, vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizənin təşkili, infeksiyaya nəzarət tədbirləri İMM Dekabr, 2013
 
1 gün
PX nəzarətçiləri ƏN TBİ