Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi İxtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsinin Vərəm üzrə təlim mərkəzinin 2014-cü il üçün təlimlər planı

28.01.2014

2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası  ƏN-nin Penitensiar Sistemdə vərəmə nəzarətin gücləndirilməsi üzrə Təlim Mərkəzində təlimlər təsdiq olunmuş təlim planına əsasən həyata keçiriləcək. Cari ildə 16 təlim kursunun keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

İxtisaslaşdırılmış Müalicə Müəssisəsi Vərəm üzrə təlim mərkəzinin 2014-cü il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı

Təlimin adı Keçirildiyi yer Keçirildiyi vaxt Məqsəd auditoriyası Maliyyə
ləşdirmə mənbəyi
1. Azadlığa buraxılan xəstələrin DOT  məntəqələrində müalicəsinin davamının  monitorinqi və qiymətləndirilməsi
 
İMM Fevral
(2 gün)
“Sağlamlığa Xidmət” İB-nin əməkdaşları, İMM-nin həkimləri Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi (ƏN TBİ)
2. Azərbaycanın penitensiar müəssisələrində vərəmə nəzarət üzrə Təlimata müvafiq vərəm hallarının təsnifatı və müalicənin monitorinqi
 
İMM Fevral
(1 gün)
İMM-nin orta tibb işçiləri Qlobal Fond (QF)
3. Azərbaycanın penitensiar müəssisələrində vərəmə nəzarət üzrə Təlimata müvafiq vərəm hallarının təsnifatı və müalicənin monitorinqi
 
İMM Mart
(1 gün)
İMM-nin orta tibb işçiləri ƏN TBİ
4. BEYNƏLXALQ TRENİNQ: Turşuyadavamlı basillərin auraminlə boyanması və işıq emissiya edən diod (LED) mikroskopiyası İMM Mart
(3 gün)
Gürcüstan Respulıkasının Milli Istinad laboratoriyasının əməkdaşları ƏN TBİ
5. Azərbaycanın penitensiar müəssisələrində vərəmə nəzarət üzrə Təlimata müvafiq vərəm hallarının idarə olunmasına yanaşma prinsipləri
 
İMM Aprel
(1 gün)
TSH-nin həkimləri ƏN TBİ
6. Penitensiar müəssisələrdə vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizə tədbirləri
 
İMM Aprel
(1 gün)
Penitensiar Xidmətin Müşahidə Taborunun əməkdaşları
 
ƏN TBİ
7. Azərbaycanın penitensiar müəssisələrində Vərəmə nəzarət üzrə Təlimata müvafiq elektron məlumat bazalarının idarə olunması İMM May
(4 gün)
İMM məlumat bazasının operatorları və əczaxzananın məsul işçi heyəti ƏN TBİ
8. Vərəmin kompleks müalicəsi. Vərəmlə yanaşı xəstəliklər
(vərəm/İİV, vərəm və şəkərli diabet, vərəm və infeksion hepatitlər) zamanı müalicə taktikası

 
İMM May
(2 gün)
İMM-nin həkimləri QF
9. Penitensiar müəssisələrdə vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizə tədbirləri
 
İMM May
(1 gün)
Penitensiar Xidmətin Mühafizə Alayının bölük komandirləri
 
ƏN TBİ
10. Mikobakterioloji laboratoriyada əkmə, dərmanlara həssaslıq testi və identifikasiya. Prioritet təhlükəsizlik tədbirləri.
 

 
İMM Iyun
(3 gün)
İMM-nin və MM-nin laboraoriya işçiləri QF
11. Vərəm xəstəliyi ilə mübarizədə infeksiyaya nəzarət tədbirləri
 
İMM İyul
(1 gün)
TSH-nin orta tibb işçiləri ƏN TBİ
12. BEYNƏLXALQ TƏLİM: Həbsxanalarda ağciyər xəstəliklərinə praktiki yanaşma. Təlimçilər üçün təlim.
 
İMM Oktyabr
(4 gün)
Penitensiar Sistemdə Vərəmə nəzarət proqramının həkimləri və menecerləri QF
13. Penitensiar müəssisələrdə vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizə tədbirləri
 
İMM Oktyabr
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin nəzarətçiləri ƏN TBİ
14. Vərəm/İİV koinfeksiyasının idarə olunmasının prinsipləri İMM Dekabr
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin tibb xidmətində çalışan həkimlər ƏN TBİ
15. Penitensiar müəssisələrdə vərəm bir problem kimi və vərəmlə mübarizə tədbirləri
 
İMM Dekabr
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin
nəzarətçiləri
ƏN TBİ
16. Penitensiar müəssisələrdə vərəmin epidemiologiyası və yayılması IMM Dekabr
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin rəisləri ƏN TBİ