Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və nəzarəti üzrə ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2017-ci il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı

01.03.2017

ƏN TBİ İxtisaslaşdırılmış Müalicə Müəssisəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və nəzarəti üzrə ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2017-ci il üçün təlim planı təsdiq edilmişdir. Cari ildə 16 təlim kursunun keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və  nəzarəti üzrə  ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2017-ci il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı:

Təlimin adı Keçirildiyi vaxt Hədəf auditoriyası Maliyyələşdirmə mənbəyi
1. “Dərmanlara davamlı vərəmin idarə olunmasına müasir yanaşma” Mart
(2 gün)
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
2. “Laboratoriyada keyfiyyətin idarə olunması”  Mart
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin tibb xidmətinin laboratoriya işciləri TBİ
3. “Penitensiar müəssisələrdə vərəmlə mübarizə tədbirlərinin təşkili” Aprel
(2 gün)
Penitensirar müəssisələrin tibb xidmətinə yeni işə götürülmüş həkimlər TBİ
4. “Dərmanlara davamlı vərəmin müalicə sxemlərinin tərtib olunması. Yeni vərəməleyhi preparatların tətbqiqinə dair ÜST-nin tövsiyələri”
 
May
(2 gün)
Penitensirar müəssisələrin tibb xidmətinində çalışan ftiziatrlar TBİ
5. “Dərmanlara davamlı vərəmin idarə olunmasına müasir yanaşma” May
(2 gün)
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
6. “Penitensiar müəssisələrdə vərəmlə mübarizə tədbirlərinin xüsusiyyətləri” May
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin nəzarətçiləri TBİ
7. “Dərmanlara davamlı vərəmin idarə olunmasına müasir yanaşma” May
(2 gün)
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
8. BEYNƏLXALQ TƏLİM: “Ç/GDD vərəm yükü yüksək olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarətin təkmilləşdirilməsi” İyun
(5 gün)
Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin penitensiar müəssisələrində vərəməleyhi xidmətlərin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak edən həkimlər və rəhbər işçilər  
9. “İxtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsində yeni vərəməleyhi preparatların tətbiqi” Iyun
(1 gün)
İMM-nin orta tibb işçiləri TBİ
10. “Penitensiar müəssisələrdə vərəmlə mübarizə tədbirlərinin xüsusiyyətləri” İyul
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin rəisləri TBİ
11. “Dərmanlara davamlı vərəmin idarə olunmasına müasir yanaşma” Sentyabr
(3 gün)
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
12. “DD-vərəmin idarə olunmasında ÜST-ün yeni yanaşmaları və tövsiyələri” Oktyabr
(3 gün)
 
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
13. "DD-vərəmin idarə olunmasında ÜST-ün yeni yanaşmaları və tövsiyələri" Oktyabr
(3 gün)
 
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
14. "DD-vərəmin idarə olunmasında ÜST-ün yeni yanaşmaları və tövsiyələri" Oktyabr
(3 gün)
 
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
15. “Vərəmin yayılmasının qarşısının
alınmasında infeksion nəzarət tədbirlərinin əhəmiyyəti”
Dekabr
(3 gün)
 
Mülki sektorun vərəməleyhi müəssisələrində çalışan həkimlər QF
16. “Penitensiar müəssisələrdə vərəmlə mübarizə tədbirlərinin xüsusiyyətləri” Oktyabr
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin nəzarətçiləri TBİ