Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və nəzarəti üzrə ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2018-ci il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı

15.01.2018
Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və nəzarəti üzrə ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2018-ci il üçün təsdiq edilən təlim planına əsasən 14 yerli və 2 beynəlxalq təlim kursu keçiriləcək. 

Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və  nəzarəti üzrə  ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzinin 2018-ci il üçün təsdiq olunmuş təlimlər planı:

Təlimin adı Keçirildiyi vaxt Hədəf auditoriyası Maliyyələşdirmə mənbəyi
1. “Laboratoriyada keyfiyyətin idarə olunması”

Fevral

(1 gün)

Penitensiar müəssisələrin tibb xidmətinin laboratoriya işçiləri TBİ
2.
“Azərbaycanın penitensiar müəssisələrində vərəm hallarının idarə olunmasının xüsusiyyətləri”

 

Fevral

(2 gün)

Penitensiar müəssisələrin tibb xidmətinin həkimləri TBİ
3. “Vərəmə nəzarət proqramının tətbiqində penitensiar xidmət əməkdaşlarının fəaliyyəti”  Mart
 (1 gün)
 
Penitensiar müəssisələrin nəzarətçiləri TBİ
4.
“Vərəməleyhi dərman preparatlarınaolan ehtiyacın hesablanmasında QUAN TB proqramının tətbiqi”
 
Mart
 (2 gün)
İMM-nin tibb xidmətinin əməkdaşları(4 nəfər) TBİ
5.
 BEYNƏLXALQ TƏLİM:
“Şərqi Avrova və Mərkəzi Asiya (ŞAMA)ölkələrinin həbsxanalarında vərəm mövzusunda regional operativ tədqiqat proqramı”
 
Aprel
 (12 gün)
 
ŞAMA ölkələrinin penitensiar xidmətlərinin 10-12 səhiyyə işçisi  
6.
“Penitensiar müəssisələrdə vərəm əleyhi tədbirlərin hüquqi əsasları”
 
May
(1 gün)
Həkimlər TBİ
7. BEYNƏLXALQ TƏLİM:
“Ç/GDD vərəm yükü yüksək olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarətin təkmilləşdirilməsi”
May
(6 gün)
Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin penitensiar müəssisələrində vərəməleyhi xidmətlərin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak edən həkimləri və rəhbər işçiləri  
8.
“Azərbaycanın penitensiar müəssisələrində vərəmlə mübarizə tədbirlərinin əsas xüsusiyyətləri”

 
İyun
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin TSH-in və MM-nin orta tibb işçiləri TBİ
9.
“Həbsxanalarda  vərəmin yayılmasının qarşısının alınmasında infeksion nəzarət tədbirlərinin əhəmiyyəti”

 
İyul
(1 gün)
Penitensiar xidmətin konvoy taborunun əməkdaşları TBİ
10.
“İMM-də yeni vərəməleyhi preparatların tətbiqi”

 
Sentyabr
(1 gün)
İMM-nin orta tibb işçiləri TBİ
11.
“Vərəmlə yanaşı İİV, hepatit, narkomaniya və  psixi patologiyası olan xəstələrin müalicəsinə müasir yanaşma”
 
Oktyabr
(3 gün)
İMM-nin həkimləri TBİ
12. “Vərəməleyhi dərman preparatlarınaolan ehtiyacın hesablanmasında QUAN TB proqramının tətbiqi” Noyabr
 (2 gün)
İMM-nin tibb xidmətinin əməkdaşları(4 nəfər) TBİ
13. “Vərəmə nəzarət proqramının tətbiqində penitensiar xidmət əməkdaşlarının fəaliyyəti” Dekabr
(1 gün)
Penitensiar müəssisələrin nəzarətçiləri TBİ