Foto Qalereya

 
 
 
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 •  
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 •  
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin yüksək yükü olan ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda II Beynəlxalq Təlim, Bakı, Azərbaycan. 16-20 may 2016-cı il
 • “Ç/GDD-Vərəmin geniş yayıldığı ölkələrin həbsxanalarında vərəmə nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” üzrə II Beynəlxalq Təlim Kursu