LİQ-in vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:

  • Layihənin təşkili və idarəolunması, maliyyə hesabatlarının təmin edilməsi, həbsxanalarda vərəmə nəzarət imkanlarının artırılması, monitorinqi və qiymətləndirilməsi;

  • Dərmanlara davamlı vərəm daxil olmaqla vərəmin diaqnostikanın yaxşılaşdırılması;

  • Xəstələrə müalicə dəstəyinin göstərilməsi, azadlığa buraxılmış məhkumların müalicəsinin başa çatdırılması;

  • Həbsxanalarda vərəmə nəzarət üzrə regional təlim mərkəzinin təşkil edilməsi;

  • Dərmanlara davamlı vərəm üzrə operativ tədqiqatın aparılması;

  • ƏN TBİ, Ölkə Əlaqələndirmə Mexanizminə (ÖƏM) və QF-un Katibliyinə  proqrama dair mütəmadi və vaxtında hesabatların təqdim olunması.