“Vərəmlə mübarizə istiqamətində həyata keçirilən infeksion nəzarət tədbirlərinin əhəmiyyəti” möbzusunda təlim

15.11.2021

2021-ci ilin təsdiq edilmiş Təlim Planına müvafiq olaraq, Həbsxanalarda vərəmin profilaktikası və nəzarəti üzrə ÜST ilə Əməkdaşlıq Mərkəzində təşkil edilən növbəti təlim Penitensiar Xidmətin Mühafizə Alayının zabit heyəti üçün təşkil edilmişdir. 15 noyabr tarixində baş tutan və mövzusu “Vərəmlə mübarizə istiqamətində həyata keçirilən infeksion nəzarət tədbirlərinin əhəmiyyəti” olan təlimin məqsədi iştirakçıları vərəmlə mübarizə proqramı çərçivəsində aparılan infeksion nəzarət tədbirləri ilə tanış etmək olmuşdur.